Energideklarationer bra för både miljö och ekonomi

Från och med 1 januari 2009 ska alla villor (och radhus) som säljs energideklareras.

Vad innebär en energideklaration?

I energideklarationen redovisas husets energianvändning. Det företag som utför energideklarationen tar även fram förslag på hur du kan göra för att sänka din energiförbrukning. Energideklarationen skall vara ett verktyg för att bidra till bättre inomhusmiljö och mindre miljöpåverkan från bostaden.

Vad är syftet med energideklarationen?

Meningen med energideklarationen är främst att sänka den negativa påverkan på miljön som vårt boende står för. Enligt Boverket står byggnader för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige.

Förutom de positiva miljöeffekterna kan energideklarationen hjälpa till att upptäcka felaktiga eller mindre bra konstruktioner i våra hus. Genom att åtgärda dessa brister kan vi spara mycket energi och därmed mycket pengar.

Hur går den till när man gör en energideklaration?

Deklarationen utförs av en certifierad expert, men stora delar av arbetet kan du som villaägare göra själv.
  1. Sammanställ alla uppgifter som har med byggnaden och dess energianvändning att göra.
  2. Kontakta ett SWEDAC ackrediterat företag som utför energideklarationer i god tid innan du ska sälja ditt hus, så att energideklarationen är klar kontraktet skall skrivas (om det är inte gjort när tillträdet sker har köparen 6 månader att utföra den på säljarens bekostnad).
  3. Energiexperten gör en bedömning och kollar upp de uppgifter som säljaren lämnat.
  4. Om uppgifterna är otillräckliga måste energiexperten göra en besiktning av byggnaden. En besiktning bör även göras för att se om det finns några åtgärder som kan göras för att sänka energiförbrukningen.
  5. Energiexperten registrerar hos Boverket. Därmed är energideklarationen utförd och uppgifterna finns lagrade hos Boverket.
  6. Spara energideklarationen. Om du inte kan visa upp en energideklaration som är mindre än 10 år gammal har köparen rätt att utföra en sådan på din (säljarens) bekostnad.